บริษัทได้มีการจัดเตรียมการส่งสินค้าหลายรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าดังนี้

     1. กรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาในการส่งสินค้าประมาณ 1-2 วันทำการ มีดังนี้

  • พนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัทฯ (Messenger)
  • ส่งสินค้าทาง ไปรษณีย์ไทย EMS
  • ขนส่งเอกชน เช่น KERRY EXPRESS

     2. ลูกค้าต่างจังหวัด ระยะเวลาในการส่งสินค้าประมาณ 1-2 วันทำการ มีดังนี้

  • ส่งสินค้าทาง ไปรษณีย์ไทย
  • ขนส่งเอกชน เช่น KERRY EXPRESS , NTC , PL , SD EXPRESS

 

 


สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมในการจัดส่งสินค้า

     1. ชื่อ/นามสกุล ผู้รับสินค้า

     2. ที่อยู่ในการรับสินค้า

  • กรณีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ หรือ ขนส่งเอกชน ต้องระบุเลขที่ แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ จังหวัด และ รหัสไปรษณย์ ให้ชัดเจน
  • กรณีลูกค้าต้องการให้พนักงานของทางบริษัทจัดส่งสินค้า ลูกค้าต้องส่งแผนที่ที่อยู่ในการรับสินค้าให้กับทางบริษัทฯ

     3. เบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งสินค้า 

  • กรณีที่ผู้รับไม่ใช่ผู้สั่งสินค้า ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้ากับทางบริษัทฯด้วย
  • หมายเหตุ:ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าและลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือสินค้าไม่มีผู้รับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในการส่งสินค้าใหม่

     ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง ไปรษณีย์ไทย ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขที่ EMS ได้ที่นี่  คลิก

     ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง ขนส่งเอกชน ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขที่ขนส่งได้ที่นี่  คลิก