บริษัทรับประกันสินค้า 1 ปีเต็มนับจากวันที่ซื้อสินค้า

โดยมีเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางบริษัทมีดังนี้

  • สติกเกอร์รับประกันสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการฉีกขาด หรือลอกออกมาจากสินค้าของทางบริษัทฯ
  • ไม่มีการแก้ไข ดัดแปลงสินค้าของทางบริษัทฯ
  • สินค้าต้องไม่มีการแตก หัก อันเกิดมาจากการกระทำของผู้ใช้งาน
  • หากสินค้าของทางบริษัทฯ ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันของลูกค้าเสียหาย อาทิเช่นเครื่องปริ้นเตอร์ ทางบริษัทฯมีบริการ Service ตรวจสอบให้กับลูกค้าฟรีตามขั้นตอนที่ลูกค้าตกลงกับทางบริษัทฯ

เพื่อความมั่นใจของลูกค้า ทางบริษัทฯขอแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าค้าดังนี้

    • บริษัทฯมีการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นก่อนแพ๊คส่งให้กับลูกค้า 100%
    • ในกรณีตลับหมึกปริ้นเตอร์ ทางบริษัทฯจะทำการชั่งน้ำหนักสินค้าทุกตัว 100% ก่อนการส่งให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าน้ำหนักได้มาตรฐานทุกตลับ

  • ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเป็นการตรวจสอบ 100% มิใช่การสุ่มตรวจ ฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปแน่นอน