ทางบริษัทฯได้จัดเตรียมช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกกับลูกค้า ดังนี้

เมื่อลูกค้าได้การทำการโอนเงินแล้วสามารถส่งสลิปการโอนเงินได้ตามช่องทางเหล่านี้

1. FAX       : 02-415-7299

2. Email    : Suchantra@kapsulegroup.com

3. ID Line : KAPSULEGROUP

แล้วทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งวันส่งสินค้าให้กับลูกค้า