เกี่ยวกับเรา บริษัท แคปซูล อันลิมิต จำกัด

           บริษัท  แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จำกัด  (KAP)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2558  เป็นความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สินค้าหมึกพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายเพื่อตอบสนองทางด้านบริการและราคาที่ดีที่สุดกับผู้บริโภค โดยคัดสรรสินค้าที่ได้คุณภาพ จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามนโยบายของบริษัท

เราคัดสรรสินค้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

           แรกเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการผลิตหมึกพิมพ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ สินค้าคุณภาพและการบริการของเรา ได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเสมอมา ในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งดีลเลอร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถบวกกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น

เรามีความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย

           การนำเข้าเทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์ใหม่และอุปกรณ์คุณภาพจากต่างประเทศและ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครวมถึงผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ทางบริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนอง, ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการหมึกพิมพ์เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ โดยการจัดจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคเพื่อการให้บริการที่ทันต่อความต้องการของตลาดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดไป.

 

บริษัท แคปซูล อันลิมิต กรุ๊ป จำกัด